AEC BEARING PRICE LIST

NOVEMBER 02, 2022

 

AEC BEARING PRICE LIST
Franke75042A$165.69
Franke77246A$86.73
Franke71045A$84.45
Franke77320A$135.76
Franke74120A$133.69
Franke68955A$73.50
Franke75011A$52.41
Franke73005L$186.66
Franke68785A$132.71
Franke68487A$12.87
Franke77232B$191.13
Franke77274B$116.46
Franke68957A$171.01
Franke66164L$62.87
Franke73053L$140.44
Franke68556A$173.03
Franke75033A$186.26
Franke77236B$48.36
Franke68963A$78.64
Franke68502A$76.08
Franke68550A$198.21
Franke68787A$137.45
Franke68677A$29.87
Franke66174L$28.80
Franke73059L$51.08
Franke66172L$153.47
Franke77293B$144.68
Franke68771A$39.67
Franke68516A$181.72
Franke75068A$102.25
Franke68572A$83.22
Franke68592A$129.79
Franke74128A$85.51
Franke68621A$101.90
Franke73123L$101.58
Franke74086A$132.54
Franke77258A$89.37
Franke74082A$30.86
Franke74114A$2.99
Franke73081L$166.41
Franke74155A$162.45
Franke68751A$40.21
Franke77244B$18.52
Franke77310B$97.46
Franke68684A$78.90
Franke66159L$70.95
Franke66157L$113.44
Franke73118L$186.13
Franke75041A$191.30
Franke75079A$165.09
Franke68544A$155.63
Franke68495A$185.71
Franke68548A$68.44
Franke74134A$175.11
Franke73057L$179.69
Franke68512A$168.85
Franke66193L$186.52
Franke74132A$96.19
Franke68480A$118.52
Franke73089L$194.81
Franke77218B$71.09
Franke68761A$158.46
Franke73063L$104.17
Franke68484A$161.82
Franke77266A$31.33
Franke68795A$98.92
Franke66181L$1.26
Franke68661A$99.69
Franke75015A$20.56
Franke75016A$186.02
Franke68757A$73.54
Franke69705L$140.43
Franke74108A$94.31
Franke77246B$113.92
Franke73010L$63.33
Franke66401L$128.22
Franke68719A$64.63
Franke68737A$3.55
Franke68318A$192.03
Franke75019A$168.06
Franke73064L$174.49
Franke73113L$99.03
Franke66397L$149.76
Franke68538A$194.69
Franke77272B$81.02
Franke68534A$164.53
Franke66175L$58.05
Franke68807A$138.13
Franke75059A$75.07
Franke74102A$7.10
Franke68499A$66.30
Franke68482A$137.47
Franke66390L$57.34
Franke68767A$63.71
Franke68501A$81.15
Franke75012A$133.13
Franke73065L$86.96
Franke68775A$161.84
Franke66163L$146.68
Franke73029L$2.18
Franke68613A$182.44
Franke77284A$175.78
Franke68562A$7.39
Franke73021L$168.83
Franke68570A$26.87
Franke68797A$66.77
Franke75081A$80.16
Franke77240A$115.81
Franke66170L$74.83
Franke68310B$36.50
Franke71057A$21.78
Franke75070A$99.26
Franke75075A$76.20
Franke74070A$186.88
Franke77210A$131.98
Franke66185L$90.79
Franke68659A$36.51
Franke68763A$72.16
Franke77256B$30.25
Franke77290B$124.11
Franke68951A$200.40
Franke68641A$108.84
Franke68573A$190.76
Franke77214B$78.65
Franke68617A$42.33
Franke68629A$133.97
Franke77264A$121.99
Franke74144A$134.86
Franke73022L$68.76
Franke68667A$31.52
Franke68721A$99.88
Franke68694A$46.13
Franke75076A$79.89
Franke68619A$31.20
Franke77252B$2.58
Franke73046L$173.11
Franke73035L$192.76
Franke66166L$47.54
Franke77226A$10.26
Franke68743A$190.77
Franke73106L$178.67
Franke77270B$168.50
Franke73058L$61.01
Franke68709A$157.84
Franke66393L$196.91
Franke67503A$61.38
Franke66161L$14.24
Franke66143L$54.36
Franke75014A$100.94
Franke73075L$144.32
Franke66148L$94.83
Franke74175A$58.62
Franke68949A$165.03
Franke68731A$41.97
Franke68310A$115.74
Franke73027L$136.42
Franke73016L$154.64
Franke66168L$67.80
Franke77315B$140.44
Franke77242B$149.13
Franke66169L$193.44
Franke75056A$24.22
Franke68755A$129.21
Franke68679A$147.87
Franke75054A$135.28
Franke77236A$161.20
Franke68493A$52.79
Franke68779A$77.89
Franke68631A$198.41
Franke73004L$36.62
Franke68651A$110.73
Franke75032A$48.37
Franke73105L$72.13
Franke73119L$109.44
Franke67507A$72.59
Franke77248B$70.23
Franke73087L$4.09
Franke74098A$118.10
Franke66162L$155.36
Franke68665A$48.72
Franke66399L$131.46
Franke77305A$189.94
Franke68965A$171.77
Franke68953A$100.31
Franke68681A$45.81
Franke77295B$12.59
Franke68633A$90.05
Franke77254B$16.55
Franke68801A$90.04
Franke68647A$88.73
Franke68582A$100.29
Franke77284B$32.18
Franke68655A$180.80
Franke74122A$140.57
Franke68735A$124.71
Franke77278B$149.04
Franke66147L$28.17
Franke68777A$141.78
Franke75060A$113.39
Franke74140A$164.04
Franke68489A$8.78
Franke73107L$53.60
Franke73099L$35.65
Franke68653A$139.22
Franke66389L$58.52
Franke68753A$42.52
Franke77234B$75.31
Franke75020A$9.52
Franke75083A$141.37
Franke77274A$43.53
Franke68669A$141.19
Franke66151L$66.91
Franke68609A$19.19
Franke68577A$114.95
Franke77276B$126.38
Franke68745A$154.43
Franke74062A$121.01
Franke66177L$85.29
Franke73093L$131.94
Franke75037A$4.89
Franke68546A$136.80
Franke68699A$100.09
Franke74142A$56.34
Franke77272A$65.55
Franke68615A$82.34
Franke68759A$47.09
Franke68723A$120.79
Franke68952A$45.53
Franke68704A$94.91
Franke66183L$76.11
Franke74116A$198.31
Franke74066A$164.95
Franke74094A$165.61
Franke73071L$168.61
Franke74146A$157.36
Franke77250B$22.26
Franke77250A$185.75
Franke68781A$118.71
Franke68689A$96.33
Franke77310A$101.29
Franke74136A$123.16
Franke75023A$172.76
Franke68530A$187.54
Franke66396L$137.57
Franke77288B$63.36
Franke75067A$143.34
Franke77202A$50.37
Franke77234A$165.05
Franke66145L$98.87
Franke77248A$34.72
Franke68960A$25.97
Franke77254A$116.77
Franke68682A$128.66
Franke77266B$170.88
Franke66199L$160.94
Franke77230A$19.23
Franke77278A$188.64
Franke68741A$17.65
Franke68464A$93.68
Franke66156L$19.06
Franke75080A$169.29
Franke73082L$65.30
Franke77238A$9.83
Franke77290A$18.77
Franke69709L$183.60
Franke73069L$150.22
Franke77240B$148.57
Franke75018A$16.27
Franke66391L$172.36
Franke73117L$141.34
Franke68603A$189.66
Franke68765A$88.41
Franke73015L$167.82
Franke74078A$148.96
Franke68520A$98.10
Franke77230B$180.91
Franke77210B$6.63
Franke66180L$87.60
Franke68645A$31.16
Franke75040A$86.63
Franke77268A$8.32
Franke66198L$93.08
Franke77286B$180.64
Franke66158L$43.40
Franke77288A$182.90
Franke68625A$83.77
Franke77226B$108.02
Franke68799A$133.93
Franke68528A$188.99
Franke68773A$146.08
Franke68575A$167.71
Franke77282B$183.98
Franke77218A$120.64
Kaydon16300001$98.30
Kaydon16333001$92.15
Kaydon16277001$58.02
Kaydon16312001$91.64
Kaydon16379001$193.25
Kaydon16311001$62.62
Kaydon16299001$126.13
Kaydon16368001$109.89
Kaydon16267001$101.02
Kaydon16285001$62.17
Kaydon16351001$160.94
Kaydon16378001$100.08
Kaydon16266001$175.84
Kaydon16289001$182.99
Kaydon16345001$66.30
KaydonHT10-60E1Z$30.40
KaydonHT10-60P1Z$196.80
KaydonHT10-60N1Z$168.82
Kaydon16344001$94.57
Kaydon16275001$190.07
Kaydon16298001$54.85
KaydonHT10-54E1Z$196.13
KaydonHT10-54P1Z$198.63
KaydonHT10-54N1Z$162.61
Kaydon16276001$38.47
Kaydon16367001$64.74
Kaydon16274001$183.73
Kaydon16015001$183.33
Kaydon16332001$17.10
Kaydon16323001$152.48
Kaydon16377001$191.32
Kaydon16310001$126.33
Kaydon16309001$45.88
Kaydon16350001$166.00
Kaydon16376001$74.98
KaydonHT10-48E1Z$75.82
KaydonHT10-48P1Z$58.79
Kaydon12288001$90.04
KaydonHT10-48N1Z$9.00
KaydonRK6-43P1Z$74.80
KaydonHS6-43N1Z$6.52
KaydonRK6-43N1Z$54.86
Kaydon16343001$26.31
Kaydon16297001$93.24
Kaydon16265001$122.29
KaydonHT10-42N1Z$58.03
Kaydon16374001$37.48
Kaydon16308001$18.64
Kaydon16264001$106.78
KaydonHS6-43E1Z$8.25
KaydonHS6-43P1Z$3.06
KaydonRK6-43E1Z$33.18
KaydonMTO-87$73.09
KaydonMTO-870T$160.77
KaydonMTE-87$125.95
KaydonMTE-870T$84.06
Kaydon16322001$9.18
KaydonHT10-42E1Z$161.46
KaydonHT10-42P1Z$73.81
KaydonHS6-37N1Z$23.43
KaydonRK6-37N1Z$60.53
Kaydon16342001$98.76
KaydonHS6-37P1Z$30.44
KaydonRK6-37E1Z$147.30
KaydonRK6-37P1Z$43.24
Kaydon16349001$156.75
KaydonHT10-36N1Z$91.45
Kaydon16284001$34.55
Kaydon16330001$197.07
Kaydon16390001$21.54
Kaydon16331001$189.98
KaydonHS6-37E1Z$145.34
KaydonHS6-33P1Z$86.66
KaydonRK6-33P1Z$195.49
KaydonHS6-33N1Z$108.25
KaydonRK6-33N1Z$82.70
Kaydon12440001$35.80
KaydonHT10-36E1Z$33.74
KaydonHT10-36P1Z$167.74
KaydonKH-325E$99.02
KaydonKH-325P$17.04
KaydonMTO-73$62.84
KaydonMTO-730T$150.11
KaydonMTE-73$137.66
KaydonMTE-730T$183.99
KaydonHS6-33E1Z$132.72
KaydonRK6-29N1Z$198.88
Kaydon16340001$34.09
Kaydon16321001$92.35
KaydonMTO-705$146.94
KaydonMTO-705T$36.31
KaydonMTE-705$173.63
KaydonMTE-705T$58.38
KaydonRK6-33E1Z$105.26
KaydonRK6-29E1Z$169.32
KaydonRK6-29P1Z$140.36
KaydonHS6-29E1Z$157.20
KaydonHS6-29P1Z$88.56
KaydonHS6-29N1Z$70.39
KaydonKH-275P$24.20
KaydonHT10-30E1Z$157.18
KaydonHT10-30P1Z$177.74
KaydonHT10-30N1Z$132.35
Kaydon16329001$51.28
Kaydon16341001$25.12
Kaydon16296001$84.65
KaydonHS6-25N1Z$45.03
KaydonRK6-25N1Z$45.70
KaydonMTO-59$167.76
KaydonMTO-590T$7.68
KaydonMTE-59$110.78
KaydonMTE-590T$140.48
KaydonKH-275E$174.78
KaydonRK6-25E1Z$156.57
KaydonRK6-25P1Z$30.23
KaydonMTO-54$150.67
KaydonMTO-540T$148.36
KaydonMTE-54$193.80
KaydonMTE-540T$151.55
Kaydon16328001$163.23
Kaydon16320001$70.67
Kaydon16339001$12.66
Kaydon16307001$129.47
Kaydon16295001$41.09
KaydonHS6-25E1Z$104.61
KaydonHS6-25P1Z$105.83
KaydonKH-225P$53.86
KaydonMTO-470T$193.58
KaydonMTO-47$151.08
KaydonMTE-47$130.64
KaydonMTE-470T$188.92
Kaydon16283001$42.22
KaydonHS6-21E1Z$116.15
KaydonHS6-21P1Z$140.15
KaydonRK6-22E1Z$104.35
KaydonRK6-22P1Z$37.02
KaydonHS6-21N1Z$35.52
KaydonRK6-22N1Z$141.77
KaydonKH-225E$142.49
Kaydon16338001$34.06
KaydonMTO-415$102.80
KaydonMTO-415T$130.55
KaydonMTE-415$133.40
KaydonMTE-415T$136.22
Kaydon16294001$171.61
KaydonMTO-324T$175.27
KaydonMTE-324T$40.67
Kaydon16293001$152.80
KaydonMTO-324X$73.38
KaydonMTE-324X$44.07
KaydonHS6-16N1Z$77.88
KaydonRK6-16N1Z$31.75
KaydonRK6-16P1Z$30.97
KaydonHS6-16E1Z$45.05
KaydonHS6-16P1Z$180.08
Kaydon16282001$1.57
Kaydon16306001$101.02
KaydonKH-166P$178.20
KaydonKH-166E$36.74
KaydonMTO-265$132.90
KaydonMTO-265X$184.95
KaydonMTO-265XT$152.63
KaydonMTE-265$175.90
KaydonMTE-265T$106.25
KaydonMTE-265X$46.54
KaydonRK6-16E1Z$138.33
KaydonKH-125E$117.09
Kaydon16319001$22.81
Kaydon16337001$9.01
Kaydon16292001$12.63
Kaydon16258001$94.20
KaydonMTO-265T$7.22
KaydonMTO-21$158.96
KaydonMTO-210X$174.67
KaydonMTO-210XT$36.91
KaydonMTE-21$93.76
KaydonMTE-210T$80.21
KaydonMTE-210X$32.67
KaydonKH-125P$56.18
KaydonMTO-145XT$122.75
KaydonMTE-145T$72.72
KaydonMTE-145$96.44
KaydonMTE-145X$196.24
KaydonMTO-17$71.41
KaydonMTO-170T$174.94
KaydonMTO-210T$82.94
Kaydon16318001$48.76
KaydonMTO-143$5.36
KaydonMTO-143T$42.61
KaydonMTO-145$15.54
KaydonMTO-145T$64.31
KaydonMTO-145X$171.73
KaydonMTO-05$111.12
KaydonMTO-050T$65.71
KaydonMTO-065$142.49
KaydonMTO-065T$123.71
KaydonMTO-122$150.00
KaydonMTO-122T$26.42
Kaydon16305001$33.85
IMO10-20 0941/0-32062$98.41
IMO12-20 1091/1-32272$2.37
IMO10-25 0555/0-0402$127.93
IMO11-20 0841/1-32152$41.83
IMO91-20 0641/1-37132$11.53
IMO11-20 0541/1-32122$54.69
IMO91-20 1091/1-37172$146.00
IMO12-25 0555/1-0422$38.96
IMO12-25 1055/1-0323$37.96
IMO11-16 0300/1-0812$2.63
IMO10-16 0300/0-0802$8.53
IMO92-20 1091/1-37272$108.47
IMO90-20 0741/0-37042$87.66
IMO11-20 0413/1-32112$37.48
IMO92-20 0741/1-37242$38.58
IMO92-20 0311/1-37202$112.98
IMO10-25 1155/0-0304$122.11
IMO90-20 1091/0-37072$143.73
IMO11-25 1055/1-0313$65.51
IMO11-25 1255/1-0315$54.26
IMO12-20 0641/1-32232$28.93
IMO91-20 0541/1-37122$193.16
IMO10-25 1055/0-0303$196.46
IMO11-25 0455/1-0411$160.16
IMO90-20 0641/0-37032$71.84
IMO91-20 0413/1-37112$151.37
IMO10-25 0755/0-0404$68.17
IMO10-20 1091/0-32072$151.61
IMO12-25 0855/1-0321$147.17
IMO10-25 0455/0-0401$148.94
IMO12-20 0741/1-32242$45.71
IMO11-25 0955/1-0312$75.69
IMO12-20 0541/1-32222$192.84
IMO91-20 0841/1-37152$101.56
IMO90-20 0311/0-37002$183.09
IMO10-20 0413/0-32012$35.91
IMO10-20 0311/0-32002$172.01
IMO10-25 1355/0-0306$136.93
IMO10-20 0841/0-32052$196.11
IMO11-25 0555/1-0412$25.10
IMO11-16 0500/1-0814$138.68
IMO12-25 1255/1-0325$23.19
IMO91-20 0311/1-37102$101.11
IMO11-16 0100/1-081$168.91
IMO91-20 0941/1-37162$11.52
IMO12-20 0413/1-32212$111.98
IMO10-25 0855/0-0301$108.56
IMO11-20 0741/1-32142$91.25
IMO12-20 0841/1-32252$80.14
IMO90-20 0413/0-37012$6.78
IMO90-20 0541/0-37022$94.71
IMO11-25 0755/1-0414$19.23
IMO90-20 0941/0-37062$118.62
IMO92-20 0841/1-37252$122.28
IMO92-20 0641/1-37232$106.56
IMO11-20 0641/1-32132$193.59
IMO11-20 1091/1-32172$16.97
IMO10-20 0741/0-32042$196.07
IMO91-20 0741/1-37142$191.32
IMO10-16 0400/0-0803$186.90
IMO10-16 0500/0-0804$7.37
IMO10-20 0541/0-32022$84.53
IMO12-20 0941/1-32262$158.35
IMO92-20 0541/1-37222$116.41
IMO10-20 0641/0-32032$131.67
IMO12-25 0755/1-0424$158.99
IMO12-20 0311/1-32202$80.49
Franke66398L$144.71
IMO11-20 0941/1-32162$150.06
IMO90-20 0841/0-37052$30.65
IMO92-20 0941/1-37262$176.04
IMO92-20 0413/1-37212$123.68
Franke73041L$83.91
Franke66386L$167.91
SKFRKS.161.16.1644$159.82
SKFRKS.160.16.1644$21.24
SKFRKS.062.25.1754$27.63
SKFRKS.060.25.1534$177.53
SKFRKS.161.16.1534$176.16
SKFRKS.160.16.1534$146.13
SKFRKS.062.25.1644$3.44
SKFRKS.162.16.1644$90.08
SKFRKS.061.25.1644$176.11
SKFRKS.060.25.1644$101.36
SKFRKS.060.25.1424$104.88
SKFRKS.161.16.1424$21.33
SKFRKS.160.16.1424$88.38
SKFRKS.062.25.1534$168.20
SKFRKS.162.16.1534$194.18
SKFRKS.427050403001$129.20
SKFRKS.061.25.1534$90.20
SKFRKS.061.25.1314$126.60
SKFRKS.060.25.1314$129.24
SKFRKS.161.16.1314$89.19
SKFRKS.160.16.1314$117.98
SKFRKS.062.25.1424$9.90
SKFRKS.162.16.1424$19.07
SKFRKS.061.25.1424$190.17
SKFRKS.161.16.1204$124.22
SKFRKS.160.16.1204$102.47
SKFRKS.302070202001$180.15
SKFRKS. 413290203001$3.33
SKFRKS.062.25.1314$38.54
SKFRKS.162.16.1314$188.08
SKFRKS.427020101001$167.54
SKFRKS.425060101001$34.33
SKFRKS.425060201001$82.76
SKFRKS. 312290202001$144.60
SKFRKS. 312410101001$86.48
SKFRKS. 312410102001$80.77
SKFRKS.061.25.1204$137.48
SKFRKS.060.25.1204$190.16
SKFRKS.160.14.1094$57.89
SKFRKS. 313500404001$43.56
SKFRKS. 314310101001$61.43
SKFRKS.062.25.1204$10.54
SKFRKS.162.16.1204$31.51
SKFRKS.425062621001$168.32
SKFRKS.162.14.1094$75.65
SKFRKS.061.20.1094$179.56
SKFRKS.060.20.1094$98.34
SKFRKS.161.14.1094$56.26
SKFRKS.160.14.0944$25.97
SKFRKS.221300101001$43.68
SKFRKS. 211440101001$187.57
SKFRKS. 212600101001$71.62
SKFRKS.322300101001$172.19
SKFRKS.324012324001$143.81
SKFRKS.162.14.0944$98.53
SKFRKS.204040101001$114.40
SKFRKS.222600101001$200.95
SKFRKS.222605101001$97.37
SKFRKS.061.20.0944$169.43
SKFRKS.060.20.0944$158.45
SKFRKS.161.14.0944$128.88
SKFRKS.161.14.0844$65.65
SKFRKS.160.14.0844$45.49
SKFRKS. 211430101001$58.82

 

AEC Bearing SL-18-2948-BR - eBay

Small orders are no problem. Joseph Fazzio, Inc. Surplus Division. Be sure to add us to yourfavorites list ! Your Best Work Starts Here™. Joseph Fazzio Inc.

AEC Rolling Bearings - Minetti

AEC produces ball and roller bearings for most of the industrial fields including machine tools field. Furthermore, AEC can produce special and customized ...

Downloads - AEC

Application Brochures · AEC Aerospace Bearings · AEC Machine Tool Bearings · AEC Mining & Quarry Bearings · AEC Oil & Gas Bearings · AEC Paper & Pulp Bearings · AEC ...

product catalogue - AEC - PDF Catalogs | Brochure

product catalogue - 7. Class P6 Tolerances Radial Bearings except taper roller bearingsInner Ring d Admp Vdp Vdmp ABs ABis VBs Kii.

Catalogo cuscinetti AEC - Bearings catalog

We manufacture over 4000 size/types of bearings used in several industrial segments and are constantly adding more items to our current wide range to cater ...